+48 17 240 15 40

System B2B

Technologia

Technologia cięcia laserem jest coraz częściej używaną w przemyśle metodą termicznego dzielenia materiału. Dzielenie to, w zależności od potrzeb i rodzaju urządzenia, następować może poprzez sublimację (bezpośrednie przejście ze stanu stałego w stan gazowy – z pominięciem stanu ciekłego), topienie lub wypalanie, przy czym standardem jest łączenie wszystkich wymienionych sposobów cięcia w jednej kombinacji.

Zgodnie z definicją, cięcie laserem należy określić jako „punktowe wprowadzenie energii w postaci wysokoenergetycznego strumienia tnącego”, czyli wiązki laserowej. Główną zaletą jej stosowania jest otrzymanie produktu nadającego się do dalszej przeróbki bez konieczności wykorzystania dodatkowych procesów technologicznych. To, co decyduje o jakości cięcia i stopniu utrzymania wymiarów ciętych elementów konstrukcyjnych, to niezwykle wysoka dokładność prowadzenia strumienia tnącego oraz wysoka jakość wycinarek laserowych. Zastosowanie tego typu maszyn gwarantuje dużą odporność na drgania, a także wyjątkowo dobrą powtarzalność w obróbce kolejnych elementów.

Obecnie technologię laserową wykorzystuje się nie tylko do cięcia materiałów metalowych, ale i innego typu surowców. Laser umożliwia cięcie stali niestopowej i wysokostopowej, aluminium, tytanu, tworzyw sztucznych, drewna, ceramiki oraz wielu innych.

Główne procesy technologiczne realizowane przez Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. to:

  • cięcie laserowe
  • gięcie blach
  • spawanie