Zapytanie ofertowe

W związku z planowaną realizacją projektu pt. „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.”, dotyczącego postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP” – I Etap.

Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. Stare Miasto 511 37-300 Leżajsk, NIP: 813-356-62-65, REGON: 180366891 zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację działań doradczych prowadzących do przygotowania modelu biznesowego internacjonalizacji, w ramach planowanego do realizacji projektu pt. „Opracowanie modelu biznesowego internacjonalizacji Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.”.

KOD CPV: 72221000-0
Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 606 991 660.

Załączniki: