+48 17 240 15 40

System B2B

Spawanie

Spawanie jest obecnie najlepiej rozwiniętą technologią łączenia metali i jednocześnie najpowszechniej stosowaną technologią łączenia stali nierdzewnych. Istnieje kilka metod spawania, a wybór konkretnej z nich zależy od specyfiki łączonych materiałów oraz od charakteru realizowanej produkcji. Posiadany park maszynowy umożliwia nam tworzenie małogabarytowych spawanych konstrukcji mechanicznych wykonywanych metodą dobraną optymalnie do rodzaju zamówienia.