„Nowoczesny system B2B szansą na wzrost konkurencyjności firmy CKS w branży konstrukcji stalowych”

 

 

 

Od 1 maja 2014 roku Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o., na podstawie umowy nr UDA-POIG.08.02.00-18-005/13-00, z dnia: 05.03.2014r. zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, realizuje projekt pn.: „Nowoczesny system B2B szansą na wzrost konkurencyjności firmy CKS w branży konstrukcji stalowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Firma w ramach realizacji projektu planuje wdrożenie platformy B2B oraz zakup dedykowanego systemu do zarządzania zleceniami i procesem projektowania. Wdrażana platforma B2B będzie cechować się szeregiem innowacyjnych rozwiązań, automatyzujących procesy biznesowe zachodzące między przedsiębiorcami. Moduły, w które wyposażony będzie system B2B, usprawnią aktualne rozwiązania stosowane przez Wnioskodawcę i jego partnerów.

System będzie zawierał w sobie szereg modułów i rozwiązań, które usprawnią całą szeroko pojętą współpracę pomiędzy Wnioskodawcą a jego partnerami:

  • Zarządzanie partnerami
  • Moduł oferty i stanów magazynowych
  • Moduł zamówień
  • Integracja z TruTops Laser
  • Moduł reklamacji
  • Moduł finansowy – integracja z CDN Optima
  • Archiwizator CAD
  • API dla sklepów i agencji reklamowych

„DOTACJE NA INNOWACJE”