Koniec realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

5

Centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o. zakończyło realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności CKS Sp. z o.o. poprzez zakup innowacyjnej wycinarki laserowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi”

Całkowita wartość projektu (PLN): 1 895 430,00

Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (PLN): 788 119,00